Syaidzalah


Dia adalah Abu Al Ma’ali Azizi bin Abdul Malik bin Manshur Al Jili, seorang imam, pemberi nasihat, ahli hadits dan juga ahli dzikir. Dia tinggal di Baghdad.
Dia mempunyai banyak karya tulis dalam bidang nasihat (wa’zh). Dia sangat memahami ajaran madzhab Syafi’i. Dia adalah pemberi nasihat yang fasih dan humoris. 
As-Sam’ani berkata, “Aku mendengar Ali bin Thirad berkata, ‘Keledai seseorang hilang di Bab Al Azaj.’ Azizi berkata kepadanya, ‘Ambillah tali kendali binatang. Ikatkan tali itu pada leher salah satu penduduk situ yang kamu inginkan. Bahwasanya mereka itu seperti yang kamu cari’.”27
Ibnu Sukkarah berkata, “Syaidzalah adalah syaikh para pemberi nasihat. Dia orang yang zuhud, tidak tertarik dengan hal-hal baru. Dia adalah ulama madzhab Syafi’i.”28
Aku katakan, “Dia meninggal pada tahun 494 H.” 
---------------
siyar alam an-nubala
pustakaazzam.com

Artikel Terkait Syaidzalah