Putera Sultan Abdullah


Putera Sultan Abdullah

cara-global.blogspot.com: Dia adalah Sultan Al Mustanshir billah Abu Yakqub Yusuf bin Muhammad bin Yakqub Al Mukmini.
Dia memerintah Al Maghrib selama 10 tahun, ia berparas tampan, menguasai ilmu mantiq dan mumpuni dalam kepahlawanan.
Dia dilahirkan pada tahun 94, dan ia memerintah selama sepuluh tahun, yang kemudian mengabaikan masalah umat.

Dia meninggal pada tahun 620 Hijriyah, akan tetapi ia tidak mempunyai anak sehingga pemerintahan beralih tangan ke pamannya yang bernama Abdul Wahid.

sumber: an-nubala

Artikel Terkait Putera Sultan Abdullah

No comments:

Post a Comment

Silakan isikan komentar dengan bahasan yang santun